Unia Europejska
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Innowacyjne rozwiązania termokurczliwe
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Innowacyjne rozwiązania termokurczliwe
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Wysoka jakość, przyjazna obsługa, wsparcie techniczne
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Wysoka jakość, przyjazna obsługa, wsparcie techniczne
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez korzystanie z zielonej energii wytwarzanej z własnych paneli słonecznych
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez korzystanie z zielonej energii wytwarzanej z własnych paneli słonecznych
01 / 03
02 / 03
03 / 03

Dotacje

Logo Polska Wschodnia Fundusze Europejskie

 

PROJEKT 1.3.1.

Informujemy, że CEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii w oparciu o wyniki prac B+R w przedsiębiorstwie CEGA Sp. z o. o.

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych i zleconych prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie na rynek 3 grup innowacyjnych produktów, w tym dwóch w skali kraju oraz jednego w skali europejskiej.

Wdrożona zostanie również jedna innowacja technologiczna, związana z produkcją preizolowanych zaworów, kurków, trójników i kształtek (innowacja technologiczna w skali europejskiej).

Przeprowadzenie projektu umocni pozycję konkurencyjną firmy w branży oraz wzmocni dotychczasowy potencjał firmy, dzięki osiągnięciu efektu synergii z dotychczas stosowaną technologią i ofertą wyrobów.

Innowacje wdrażane przez CEGA istotnie przyczynią się do postępu technicznego w branży ciepłowniczej, w segmencie instalacji przesyłu ciepła i chłodu . Dzięki wzmocnieniu zdolności do wysokosprawnej izolacyjności sieci, pozwolą na duże oszczędności energii i ostatecznie wpłyną na łagodzenie zmian klimatycznych.

Wartość projektu wynosi 12 324 500,00 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich  6 198 850,00 PLN.

PROJEKT 3.7

Informujemy, że CEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt, którego celem było wprowadzenie do oferty dwóch innowacyjnych produktów tj.: rur trudnopalnych (bezhalogenowych) i antystatycznych oraz opasek i taśm termokurczliwych PE sieciowanych radiacyjnie z uszczelnieniem butylowym. Nowe produkty wprowadzone zostały jako efekt wdrożenia wyników własnych prac badawczo rozwojowych i nabycia opatentowanych wyników prac B+R dot. jednego z elementów linii technologicznej od Politechniki Lubelskiej. Realizacja projektu doprowadziła do dywersyfikacji i intensyfikacji działalności produkcyjnej Wnioskodawcy a w konsekwencji do wzmocnienia konkurencyjności Spółki Cega Sp. z o.o. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu wynosi 4 926 150,00 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 1 999 799,36 PLN.

PROJEKT 4.2

Informujemy, że Cega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt polegający na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 471,68 kW pozwalającej na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Celem projektu była dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Cega Sp. z o.o. Wartość projektu wynosi 1 717 730, 22 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 785 897,24 PLN.

Dotacje większe