Unia Europejska
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Innowacyjne rozwiązania termokurczliwe
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Innowacyjne rozwiązania termokurczliwe
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Wysoka jakość, przyjazna obsługa, wsparcie techniczne
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Wysoka jakość, przyjazna obsługa, wsparcie techniczne
Wykorzystujemy zaawansowane technologie Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez korzystanie z zielonej energii wytwarzanej z własnych paneli słonecznych
Wykorzystujemy zaawansowane technologie
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez korzystanie z zielonej energii wytwarzanej z własnych paneli słonecznych
01 / 03
02 / 03
03 / 03

Laboratorium

Cega posiada zakładowe Laboratorium, które wykonuje badania produkowanych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz sprawuje kontrolę nad zapewnieniem ich wysokiej jakości.

W tym celu wykonywanych jest szereg badań jak np.:

  • badanie zawartości substancji lotnych używanych do produkcji tworzyw
  • badanie skurczów wzdłużnych i poprzecznych wyrobów
  • badanie wymiarów rzeczywistych wyrobów przy pomocy mikrometrów, suwmiarek, cirkometrów oraz mikroskopu.
  • kontrola w Digestorium stopnia usieciowania wyrobów (frakcja żelowa)
  • badania przy wykorzystaniu Skaningowego Kalorymetru Różnicowego DSC temperatury mięknienia, temperatury początku degradacji termicznej tworzywa
  • badanie przy pomocy Skaningowego Kalorymetru Różnicowego DSC stabilności termicznej,
  • czasu indukcji utleniania OIT dla surowca oraz wyrobów