Unia Europejska

Oferta

Zgrzewarka elektrooporowa CEG1 (3k3P) do muf elektrycznie zgrzewanych MEZ (obkurczanych przed zgrzewaniem)

Zgrzewarka CEG1 współpracuje z taśmami grzejnymi EG40.
Gwarantuje pracę w trybie automatycznym. Czynności operatora
sprowadzają się do poprawnego zamontowania złącza i wybrania
w menu urządzenia średnicy zgrzewanego elementu grzejnego.
Zgrzewarka automatycznie dobiera parametry, dokonuje
niezbędnych korekt oraz przeprowadza i nadzoruje cały proces.
Dane o wykonanym zgrzewie zapisywane są w wewnętrznej
pamięci urządzenia, skąd mogą być w postaci protokołów
przesłane (przez adapter USB) do komputera z systemem
Windows.
Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania zgrzewów
pojedynczych w zakresie średnic 225-710 mm oraz podwójnych
(dwóch połączeń jednocześnie) w zakresie średnic 125-355 mm.
*Zgrzewarka występuje również w wersji udoskonalonej CEG1a
(3K3P-1) z rozszerzonym zakresem wykonywania zgrzewów
pojedynczych w przedziale średnic 250-1200 mm oraz
podwójnych w przedziale 125-560 mm.