Unia Europejska

Oferta

MTK1 z mastikiem, końcowa

Mufy końcowe stosuje się w miejscu, gdzie rurociąg stalowy zaślepiony jest denkiem. Jeden koniec mufy termokurczliwej obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego. W przypadku stosowania do izolacji połączenia łubków, mufę należy obkurczyć na całej długości.

Komplet mufy MTK1 zawiera:

  • termokurczliwą osłonę złącza z mastikiem
  • korek odpowietrzający – 1szt.
  • korek wtapiany – 1szt.

Mufy MTK1 opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo. Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C.

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.