Unia Europejska

Oferta

MTX2 z mastikiem i klejem

Mufę MTX2 należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego (żółtego) płomienia palnika gazowego. Mufa ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe oprócz zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. Zaleca się stosowanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, dużej ilości cykli przemieszczeń osiowych, zakwaszonych glebach, wysypiskach etc.

Komplet mufy MTX2 zawiera:

  • termokurczliwą, sieciowaną radiacyjnie osłonę złącza z mastikiem i klejem termotopliwym
  • korki odpowietrzające – 2szt.
  • korki wtapiane – 2szt.
  • chusteczki czyszczące – 2szt.

Mufy MTX2 opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo. Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C.

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR