Unia Europejska

Oferta

HDPE100

Rury z polietylenu HDPE100 CEGA do kanalizacji (wody użytkowej) produkowane z polietylenu klasy PE 100, są zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury.