Unia Europejska

Oferta

HDPE100

Rury z polietylenu HDPE100 CEGA do wody pitnej produkowane z polietylenu klasy PE 100 posiadającego atest higieniczny, są zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 2: Rury.