Unia Europejska

Oferta

Płaszczowe CEGA dwuwarstwowe do preizolacji z białą warstwą zewnętrzną, z polietylenu, zgodne z normą PN-EN 253:2020-01, koronowane

Rury płaszczowe CEGA dwuwarstwowe z kolorową warstwą zewnętrzną wykonywane w technologii współwytłaczania (warstwy trwale połączone, nierozdzielne), służą do oznakowania rodzaju transportowanego medium w rurze preizolowanej i/lub w celu poprawy estetyki obiektu, w którym są montowane.

Mogą być produkowane również z zewnętrzną warstwą antystatyczną.