Unia Europejska

Oferta

Drut spawalniczy z HDPE 100, czarny

Drut spawalniczy służy jako spoiwo do łączenia elementów z tworzyw tj.: rur, tulei rurowych i muf wykonywanych z HDPE 100. Spawanie tworzyw sztucznych polega na trwałym połączeniu termoplastycznych materiałów przy pomocy ciepła i ciśnienia, z udziałem lub bez materiału dodatkowego. Spawane mogą być ze sobą jedynie tworzywa tego samego typu. Dlatego też, należy łączyć ze sobą polietyleny wyłącznie tej samej klasy (HDPE 100), o takiej samej lub podobnej masie cząsteczkowej, takiej samej gęstości i współczynniku płynięcia, co powinno dać gwarancję uzyskania dobrej jakości, wytrzymałej mechanicznie spoiny.