Unia Europejska

Oferta

Korki do muf termokurczliwych i elektrycznie zgrzewanych

Korki stosuje się w celu zabezpieczenia zespołu złącza przed wnikaniem wilgoci przez otwory do piankowania. Wyróżnia się
trzy rodzaje korków:

zgrzewane zamykajace (wtapiane) KW

1. zgrzewane zamykające (wtapiane) KW:
materiał: HDPE 100
wskaźnik płynięcia MFR: 0,25 +/- 0,05 g/10min
wymiary: Ø1=34,3mm
Ø2=19,0mm
h=13,3mm

odpowietrzajace (wbijane) KB

2. odpowietrzające (wbijane) KB:
materiał: HDPE
wymiary: Ø1=30mm
Ø2=19,0mm
h=20,5mm

3. rozprężne, dwuczęściowe KR:
materiał: HDPE