Unia Europejska

Oferta

MEP otwarta, płytowa

Podstawą mufy MEP jest płyta polietylenowa o precyzyjnie dobranych wymiarach dopasowanych do średnicy rury płaszczowej. Mufy elektrycznie zgrzewane otwarte należy nakładać na rurociąg preizolowany po połączeniu rur stalowych za pomocą spawania. Dlatego też, doskonale nadają się one do stosowania jako mufy naprawcze. Mufy MEP są przeznaczone na wszystkie warunki gruntowe, w tym zanieczyszczone związkami ropopochodnymi. Zaleca się stosowanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, dużej ilości cykli przemieszczeń osiowych, zakwaszonych glebach, wysypiskach etc. Mufy elektrycznie zgrzewane można stosować tam, gdzie stały poziom wody gruntowej jest 0,5m powyżej rur preizolowanych.

Uwaga: należy wykonać próbę szczelności połączenia przed zalaniem pianką PUR.

Komplet mufy MEP zawiera:

  • płytę z elementem grzejnym stanowiącą mufę naprawczą.

Ponadto należy przewidzieć:

  • korki odpowietrzające – 2szt.
  • korki wtapiane – 2szt.

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.