Unia Europejska

Oferta

MEZ zamknięta

Mufę MEZ należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego po uprzednim zamocowaniu na płaszczu taśm grzejnych EG40. Mufa MEZ ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe w tym zanieczyszczone związkami ropopochodnymi. Zaleca się stosowanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, dużej ilości cykli przemieszczeń osiowych, zakwaszonych glebach, wysypiskach etc. Mufy elektrycznie zgrzewane można stosować tam, gdzie stały poziom wody gruntowej jest 0,5m powyżej rur preizolowanych.

Uwaga: należy wykonać próbę szczelności połączenia przed zalaniem pianką PUR.

Komplet mufy MEZ zawiera:

  • termokurczliwą osłonę złącza MT
  • taśmy grzejne EG40 – 2szt.
  • korki odpowietrzające – 2szt.
  • korki wtapiane – 2szt.

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.