Unia Europejska

Oferta

MTM z mastikiem

Mufę MTM należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego. Z uwagi na pojedyncze uszczelnienie mufa MTM ma zastosowanie tam, gdzie poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu ułożenia rur preizolowanych oraz gdzie grunt nie jest zanieczyszczony związkami ropopochodnymi, czy chemicznymi.

Komplet mufy MTM zawiera:

  • termokurczliwą osłonę złącza z mastikiem
  • korki odpowietrzające – 2szt.
  • korki wtapiane – 2szt.

Mufy MTM opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo.

Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.