Unia Europejska

Oferta

MTM+ z mastikiem i klejem

Mufę MTM+ należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego. Z uwagi na pojedyncze uszczelnienie mufa MTM+ ma zastosowanie tam, gdzie poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu ułożenia rur preizolowanych oraz gdzie grunt nie jest zanieczyszczony związkami ropopochodnymi, czy chemicznymi.

Komplet mufy MTM+ zawiera:

  • termokurczliwą osłonę złącza z mastikiem
  • korki odpowietrzające – 2szt.
  • korki wtapiane – 2szt.

Mufy MTM+ opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo.

Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.