Unia Europejska

Oferta

MTMan, z mastikiem, niepalna z warstwą antystatyczną

Mufę MTMan należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur ciśnieniowych. Obydwa końce mufy
obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego.
Mufy mają zastosowanie przy budowie instalacji w zakładach górniczych w pomieszczeniach oraz podziemnych wyrobiskach
zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego.
Komplet mufy MTMan zawiera:
- niepalną i antystatyczną termokurczliwą osłonę złącza
z niepalnym mastikiem
- korki odpowietrzające – 2szt.
- korki wbijane – 2szt.
- chusteczki czyszczące– 2szt.
Mufy MTMan opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo.
Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35oC
Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty niepalnej pianki poliuretanowej (PUR) CEGA.
Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.
Uwaga: mufy oferowane są wyłącznie z rurami płaszczowymi CEGA typ PE-NP/AS lub rurami preizolowanymi niepalnymi.