Unia Europejska

Oferta

MTMan, z mastikiem, niepalna z warstwą antystatyczną

Mufę MTMan należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur ciśnieniowych. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego. Mufy mają zastosowanie przy budowie instalacji w zakładach górniczych w pomieszczeniach oraz podziemnych wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Komplet mufy MTMan zawiera:

  • niepalną i antystatyczną termokurczliwą osłonę złącza z niepalnym mastikiem
  • korki odpowietrzające – 2szt.
  • korki wbijane – 2szt.
  • chusteczki czyszczące– 2szt.

Mufy MTMan opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo.
Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35oC

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty niepalnej pianki poliuretanowej (PUR) CEGA. Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR.

Uwaga: mufy oferowane są wyłącznie z rurami płaszczowymi CEGA typ PE-NP/AS lub rurami preizolowanymi niepalnymi.