Unia Europejska

Oferta

MTO1 z mastikiem i doszczelniającymi opaskami

Mufę MTO1 należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy oraz opaski termokurczliwe obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego. Mufa MTO1 jest złączem z podwójnym uszczelnieniem i ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe oprócz zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.

Komplet mufy MTO1 zawiera:

  • termokurczliwą osłonę złącza z mastikiem
  • opaski termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem – 2szt.
  • korki odpowietrzające – 2szt.
  • korki wtapiane – 2szt.

Mufy MTO1 opakowywane są w białą folię LDPE i powinny być składowane pionowo. Temperatura maksymalna w trakcie transportu oraz magazynowania nie może przekroczyć 35°C.

Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR