Unia Europejska

Oferta

MIX-PACK, w workach jednorazowych

Pianki konfekcjonowane CEGA w wielowarstwowych workach tworzywowych zapewniających barierę antydyfuzyjną lub w butelkach w parach, to fabryczne zestawy zawierające płynne komponenty, które po wymieszaniu ze sobą i wlaniu do złącza rosnąc wypełniają go w całości, tworząc izolację PUR. Oba komponenty (poliol A i izocyjanian B) konfekcjonowane są w ilości zapewniającej odpowiedni stosunek mieszania aby doszło do prawidłowego wypełnienia złącza.

Pianki CEGA w workach i butelkach w parach spełniają wymagania normy PN-EN 489:2020

Pianki w workach dostarczane są w pudełkach izolacyjnych styropianowych, w których umieszczana jest instrukcja przechowywania i doboru odpowiedniej pianki dla każdego złącza.