Unia Europejska

Oferta

ZESTAW w butelkach lub kanistrach

Pianki konfekcjonowane CEGA w wielowarstwowych workach tworzywowych zapewniających barierę antydyfuzyjną lub w butelkach w parach, to fabryczne zestawy zawierające płynne komponenty, które po wymieszaniu ze sobą i wlaniu do złącza rosnąc wypełniają go w całości, tworząc izolację PUR. Oba komponenty (poliol A i izocyjanian B) konfekcjonowane są w ilości zapewniającej odpowiedni stosunek mieszania aby doszło do prawidłowego wypełnienia złącza.

Pianki CEGA w workach i butelkach w parach spełniają wymagania normy PN-EN 489:2020