Unia Europejska

Oferta

Rury z polietylenu HDPE100 CEGA typ PE-AS antystatyczne

Rury PE-AS mają zastosowanie przy budowie instalacji w zakładach górniczych zarówno na powierzchni jak i w podziemnych wyrobiskach kopalin niepalnych tj.: rudy miedzi, srebra, cynku, ołowiu, soli itp. Mogą być również stosowane w innych zakładach przemysłowych.

Rury PE-AS mają zastosowanie do budowy instalacji technologicznych, przeciwpożarowych, klimatyzacji, hydrotransportu, odwadniania itp.