Unia Europejska

Oferta

Rury z polietylenu HDPE100 CEGA typ PE-NP/AS antystatyczne, trudnopalne

Rury wielowarstwowe PE-NP/AS wykonane w technologii współwytłaczania (warstwy trwale połączone, nierozdzielne) mają zastosowanie przy budowie instalacji w zakładach górniczych w pomieszczeniach oraz podziemnych wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Rury PE-NP/AS mają zastosowanie do budowy instalacji technologicznych, przeciwpożarowych, klimatyzacji, hydrotransportu, odwadniania, sprężonego powietrza, gazów obojętnych (inertnych) itp.