Unia Europejska

Oferta

Płaszczowe CEGA do preizolacji, z polietylenu, zgodne z normą PN-EN 253:2020-01, koronowane

CEGA posiada innowacyjną technologię produkcji rur płaszczowych, co umożliwia redukcję naprężeń obwodowych i wzdłużnych do poziomów:

  1. redukcję skurczów wzdłużnych ≤ 0,5% , zgodnie z EN ISO 2505
  2. redukcję skurczów poprzecznych ≤ 0,1% , zgodnie z EN ISO 2505

Stosowanie płaszczy „odprężonych” koronowanych powoduje, że:

  • zmniejsza się do minimum ryzyko „zrywania” pianki z rury płaszczowej, co jest kluczowe dla jakości rury preizolowanej w trakcie użytkowania,
  • następuje znaczące obniżenie naprężeń rury płaszczowej, co zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji naprężeniowej tj. pęknięcia płaszcza w trakcie eksploatacji rury ciepłowniczej.

Uwaga:

Eliminacja dodatkowych skurczów wzdłużnych i poprzecznych jest to czynność poza standardowa i wykonywana jest na życzenie klienta