Unia Europejska

Oferta

PŁASZCZOWE typ PE-AS z HDPE100, antystatyczne

Rury płaszczowe PE-AS mają zastosowanie przy budowie instalacji w zakładach górniczych zarówno na powierzchni jak i w podziemnych wyrobiskach kopalin niepalnych tj.: rudy miedzi, srebra, cynku, ołowiu, soli itp. Mogą być również stosowane w innych zakładach przemysłowych.

Rury płaszczowe PE-AS mają zastosowanie do budowy instalacji technologicznych, przeciwpożarowych, klimatyzacji, hydrotransportu, odwadniania itp